— KONTAKTUJTE NÁS —


Žiacka školská rada pri OA Prievidza

                                       predseda: Helena Ďurišová, žiačka IV.B

koordinátor: Mgr. Jana Hraňová

F. Madvu 2, 971 29 Prievidza

046/548 81 18