— O turnaji —

Volejbalový turnaj o putovný pohár sa už niekoľko rokov stal súčasťou života školy. Turnaj nadväzuje na populárny Vidacup, ktorý bol však turnajom vo futbale, ale tiež sa konal v mesiaci december.

Turnaj tradične organizuje Žiacka školská rada pri OA Prievidza a  vedenie školy na záver kalendárneho roka. Turnaj v minulých rokoch vyvrcholil finálovými zápasmi v telocvični ZŠ S. Chalupku.

Tento rok - 2017 - sa 4. finále v poradí uskutoční v Športovej hale mesta Prievidza.