— Pravidlá turnaja —

PROPOZÍCIE

  • súpisku (max.8 osôb, z toho 2 dievčatá, označiť kapitána) odovzdať do IV. B do 15.11. do 12:30 hod - splnené,
  • zápasy podľa rozpisu - losovanie 4. 12. 2017 o 9:30 v riaditeľni školy - splnené;
  •  1. skupina - párne čísla; 2. skupina - nepárne čísla,

  • Turnaj začína kvalifikačnými zápasmi 5. 12. 2017, posledný možný termín zápasu je streda 20.12.2017.
  • Družstvá môžu hrať podľa navrhnutých termínov iba vtedy, ak s tým súhlasí vyučujúci. Na zápas vyučujúci uvoľní žiakov podľa priloženej súpisky.

TURNAJ MÁ DVE ČASTI:

1.časť - kvalifikácia v telocvični OA 

  • Dve skupiny,  každý s každým, prví dvaja zo skupiny postupujú do finále 22.12.,
  • hrá sa na 2 hrané sety do 15 podľa pravidiel, na ihrisku vždy min. 2 dievčatá

A skupina : IV.A, IV.B, IV.C, I.B, II.A

B skupina : I.A, II.B, III.B, III.A


2. časť - Finálový turnaj v Športovej hale Prievidza

piatok 22.12. 2017 8:00 - 10:00

1. zápas : víťaz A skupiny - druhý z B skupiny

2.  zápas : víťaz B skupiny - druhý z A skupiny

3. zápas:  Porazení o tretie miesto

4. zápas : Víťazi o prvé miesto

  • Hrá sa na dva víťazné sety do 15, prípadný tretí set do 9 (max do 11) podľa pravidiel volejbalu.
  • Po každom zápase budú odmenení najlepší hráči. 
  • Zmena pravidiel záverečného turnaja vyhradená kvôli časovému limitu prenájmu športovej haly.

Organizáciu pripravili: H. Ďurišová, IV.B, Mgr. J. Hraňová