— ORGANIZÁCIA FINÁLE —


ZRAZ - ŠPORTOVÁ HALA, zadný vchod

  • 7:30 - 7:40 - hráči, organizátori,

  • 7: 45 - ostatní žiaci OA zraz s triednym učiteľom,
  •              vstup do haly na vyhradené miesta,
  • 8:00 - otvorenie turnaja riaditeľom školy,
  • 8:10 - začiatok zápasov,
  • 9:50 - vyhodnotenie, oceňovanie,
  • 10:00 - záver, ukončenie.

PAVÚK FINÁLE


· 1. zápas : víťaz A skupiny - druhý z B skupiny   IV.C : III.A

· 2. zápas : víťaz B skupiny - druhý z A skupiny   II.B : II.A

· 3. zápas : Porazení o tretie miesto

· 4.  zápas : Víťazi o prvé miesto

  • Hrá sa na dva víťazné sety do 11, prípadný tretí set do 9 (max do 9) podľa pravidiel volejbalu.

  • Po každom zápase budú odmenení najlepší hráči.

  • Družstvá na 1. - 3. mieste získajú medailové ocenenia a putovný pohár riaditeľa školy.